Rady pre kupujúceho

Kúpa nehnuteľnosti je časovo náročný proces, ktorý vyžaduje pomerne zložité právne operácie. Je potrebné podpísať niekoľko zmluvných dokumentov a vybaviť viac úradných listín.

POSTUP PRI KÚPE NEHNUTEĽNOSTI :

Výber realitného makléra

Realitný maklér vám môže pomôcť s výberom nehnuteľnosti tak, aby cena aj kvalita zodpovedala aktuálnej situácii na trhu a zároveň spĺňala vaše požiadavky. Zaistí prehliadky nehnuteľnosti, za pomoci právneho oddelenia XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. skontroluje všetky zmluvné dokumenty a asistuje pri prehliadkach alebo prevzatí nehnuteľnosti. Vždy maximálne obhajuje vaše záujmy.

Výber nehnuteľnosti

Realitný maklér zadá vaše požiadavky do systému XEMAR realitná spoločnosť s.r.o.. Vďaka tomu je váš dopyt každý deň párovaný s aktuálnou ponukou a vyhovujúce nehnuteľnosti dostanete e-mailom. Z nich si vyberiete tú, ktorá maximálne spĺňa vaše požiadavky a vyhovuje vašim finančným možnostiam.

Rezervačná zmluva

V prípade vážneho záujmu o nehnuteľnosť podpíšete so sprostredkovateľom (realitnou kanceláriou) tzv. Rezervačnú zmluvu. Tá vám zaisťuje rezervovanie vybranej nehnuteľnosti do doby, než sa podpíše kúpna zmluva.

Zaplatenie rezervačného poplatku

Rezervačný poplatok je dôkazom vášho vážneho záujmu o nehnuteľnosť a je započítaný do kúpnej ceny. Odo dňa zloženia blokovacieho depozitu je pre vás vybraná nehnuteľnosť záväzne rezervovaná a nie je možné ju ponúkaťďalšiemu záujemcovi.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Uzatvára sa v prípadoch, kedy predávajúci aj kupujúci majú záujem kúpnu zmluvu uzavrieť, ale z určitých dôvodov to zatiaľ nie je možné (napr. si kupujúci vybavuje hypotekárne financovanie). Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zaväzuje vás i predávajúceho k následnému uzavretiu Kúpnej zmluvy. Samotná Kúpna zmluva je spravidla prílohou Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Financovanie nehnuteľností

V prípade, že nehnuteľnosti financujete prostredníctvom hypotéky, prípadne bankovým úverom, bude vaša banka požadovať zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť vo svoj prospech. Záložné právo obvykle zriaďuje majiteľ nehnuteľnosti a vzniká zápisom do Katastra nehnuteľností.

Kúpna zmluva / Zmluva o prevode bytovej jednotky / Zmluva o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve

Na základe týchto zmlúv prechádza vlastníctvo nehnuteľnosti z predávajúcich na kupujúceho. K prechodu vlastníckeho práva dochádza zápisom do Katastra nehnuteľností, prevod družstevného podielu nastáva okamihom doručenia dohody o prevode orgánu bytového družstva.

Návrh na vklad do Katastra nehnuteľností

Návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností je nutné vykonať vždy, keď dochádza k zmene majiteľa zapísaného na Liste vlastníctva. 

Prevzatie nehnuteľnosti

Nezabudnite, že nehnuteľnosť pri prevode na vás nie je poistená. Váš realitný maklér vám môže zabezpečiť zvýhodnené poistenie.

Prenájom nehnuteľnosti

V prípade, že ste nehnuteľnosť kupovali ako investíciu, radi vám ju pomôžeme prenajať.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.