Prenájom bytu v Banskej Bystrici

Proces prenájmu bytu nie je zložitý, pri jeho uskutočnení je však potrebné podrobné preskúmanie nájomnej zmluvy. Pri prenájme bytu odporúčame aby si jeho budúci nájomcovia prešli túto zmluvu, ktorá by mala obsahovať:

  • Označenie zmluvných strán – prenajímateľ a nájomca
  • Pomenovanie predmetu nájmu – označenie bytu
  • Rozsah užívania bytu (aké náležitosti pre budúceho nájomcu zo zmluvy vyplývajú, ktoré priestory má nájomca k dispozícii – napr. spoločné, pivničné a pod.)
  • Výšku nájomného ( spolu so sumou, ktorú prenajímateľ určí za plnenia poskytované s užívaním bytu)
  • Určenie dátumu splatnosti nájmu
  • Určenie doby, na ktorú je nájomcovi byt prenajatý
  • Opis stavu bytu ( je potrebné skontrolovať či opis súhlasí so skutočným stavom, pretože skutočnosti zistené neskôr by nemuseli byť nájomcom prijaté ako závady)
  • Opis príslušenstva bytu – najmä pri bytoch , ktoré sú prenajímané spolu s nábytkom. Protokol, ktorý by mal byť súčasťou nájomnej zmluvy by mal obsahovať inventár, čiže súpis zariadení a spotrebičov, stav meračov energií, počet kľúčov, ktoré sú nájomcovi odovzdané a pod.

Pre pomoc s prenájmom Vašj nehnuteľnosti a zapezpečenie kompletného právneho servisu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru.


Formulár

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.