Zákaznícke číslo

ZK20153843

Kraj

Banskobystrický kraj

Obec

Slatinské Lazy

Forma

predaj

Cena:

480 000,00€

PREDAJ- Kultúrno spoločenské stredisko- Slatinské Lazy- Detva

  XEMAR ( gabriel.kovacik@xemar.sk alebo 0907133780 ), ponúka na predaj Kultúrno-spoločenské stredisko s priľahlými budovami - administratívnou budovou a kotolňou je situované v okrajovej časti zastavaného územia obce Slatinské Lazy v okrese Detva.  Nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti hlavnej príjazdovej cesty, na hlavnom ťahu BA – ZV – KE.

a) Kultúrno-spoločenské zariadenie - dvojpodlažná budova, ktorej prízemie tvorí jej technické zázemie (veľkokapacitná kuchyňa, jedáleň, sociálne priestory, vstupná hala, schodiskový priestor, strojovňa vzduchotechniky, príručné sklady). Druhé podlažie  má charakter haly a bolo určené na kultúrno-spoločenskú činnosť a osvetu pre cca 500 návštevníkov (hlavná kultúrna sála, vyvýšené javisko, šatne, sociálne zariadenia). Budova sa začala využívať na prevádzkové účely v roku 1987.

Zastavaná plocha celkom: 970,08 m2

Úžitková plochacelkom: 1 843,83 m2

 

b) Administratívna budova- samostatne stojaca trojpodlažná nehnuteľnosť (bez pivničných priestorov). Objekt je prístupný po spevnenej komunikácii cez vonkajšie schody. Z dispozičného hľadiska sa v budove nachádza vstupná chodba, pričom administratívne priestory, chodba a sociálne zariadenia sú na každom podlaží. Budova sa stala prevádkyschopnou v roku 1984.

Zastavaná plocha: 356,67 m2

Úžitková plocha: 1 070,01 m2

 

c) Kotolňa - jednopodlažná budova, ktorá sa začala využívať v roku 1984 je rozdelená na tri trakty so sociálnou časťou.

Zastavaná plocha: 391,84 m2

Úžitková plocha: 391,84 m2

 

d)  Celková plocha pozemkov: 12 759 m2

e)  Celková zastavaná plocha: 1 718,59 m2

f)  Celková užitková  plocha: 3 305,68 m2

 

Možnosti využitia:

kultúrno-spoločenské stredisko s ubytovaním, dom dôchodcov, kongresové centrum,  penzión, školiace stredisko pre firmy, výrobné priestory, letné tábory...

DOMOV DÔCHODCOV A VÝROBNÁ BUDOVA SLATINSKÉ LAZY

Architektonické štúdia

 

Štúdia rieši dve samostatné alternatívy využitia objektov:

 

Variant 1. Domov dôchodcov a výrobná budova

Variant 2. Domov dôchodcov a spoločenský dom s nájomnými kanceláriami

 

Variant 1. Domov dôchodcov a výrobná budova

Vzhľadom k veľkosti areálu a možnosti samostatného využitia objektov sa ako prvú alternatívu navrhuje oddelenie prednej uličnej časti pozemku so spoločenskou budovou a vytvorenie výrobného podniku charakteru ľahkej výroby ( textil, polygrafia, elektrotechnika, atď...)

Na poschodie budovy sa navrhuje zádverie s vrátnicou, administratíva, výrobná hala s príručnými sociálnymi a skladovými priestormi. Na prízemie sa navrhuje skladové hospodárstvo vstupného materiálu a hotových výrobkov, jedáleň zamestnancov s výdajom stravy, šatne, sprchy, hygienické miestnosti , kotolňa a strojovňa vzduchotechniky. Parkovisko pre zamestnancov a návštevy je pred hlavným vstupom. Zásobovanie materiálom a doprava hotových výrobkov sa navrhuje zadným vstupom  z manipulačnej plochy, ktorá je napojená novou cestou na hlavnú štátnu cestu. Pohyb materiálu v rámci budovy je na paletách pomocou nákladného výťahu.

 

Domov dôchodcov kapacity 98 ubytovaných sa navrhuje ako samostatná prevádzka vytvorená spojením administratívnej budovy s budovou kotolne. Navrhujeme vytvorenie ubytovacieho objektu z administratívnej budovy a jej nadstavbu o jedno podlažie a taktiež 4-podlažnú prístavbu. Prevádzková budova jedálne s kuchyňou, práčovňou a zázemím personálu by vznikla z bývalej kotolne. V spojovacej jednopodlažnej časti by vznikol hlavný vstup do budovy a foyer.

Vo výkresovej časti sa nachádzajú dva varianty umiestnenia novej prístavby ubytovacej budovy.

 

Variant 2. Domov dôchodcov a spoločenský dom s nájomnými kanceláriami

            Druhou alternatívou je vytvorenie domova dôchodcov rovnakej kapacity 97 ubytovaných popri čiastočnom zachovaní spoločenskej funkcie hlavnej budovy a taktiež s vytvorením nájomných kancelárskych priestorov. Koncepcia vychádza z využitia spoločenskej budovy ako hlavnej prevádzkovej budovy domova dôchodcov s jedálňou, administratívou, kuchyňou, práčovňou, sociálnym zázemím zamestnancov. Popri tom by sa spoločenská sála mohla využívať aj pre rôzne slávnostné a spoločenské podujatia verejnosti. Na prízemí budovy sa vytvoril priestor pre nájomné kancelárie so samostatným vstupom a zázemím, vhodné pre účely menšej firmy alebo úradu. Hlavná budova je prepojená chodbou s ubytovacími budovami, ktoré sú vytvorené nadstavbou administratívnej budovy o jedno podlažie a nadstavbou kotolne o dve podlažia. Jednopodlažná spojovacia prístavba bude slúžiť pre spoločenské priestory domova dôchodcov.

 

Navrhované architektonické riešenie

            Architektúra budov vychádza z pôvodnej architektúry a dopĺňa ju o nové moderné prvky a materiály. Farebné a materiálové riešenie používa bielu omietku, kameň a drevo, doplnené o akcentujúce výrazné žltozelené farby balkónov a vstupných prístreškov.

 

Základné bilancie a kapacity

Zastavaná plocha spolu – súčasnosť - 1604 m2  Celková podlažná plocha - 3265 m2

 

Návrh - Variant 1 – Domov dôchodcov a výrobná budova

Zastavaná plocha – Domov dôchodcov                                          1192 m2

Zastavaná plocha – Výrobná budova                                             860 m2

Zastavaná plocha spolu                                                                  2052 m2

 

Podlažná plocha – Výrobná budova                                               1798 m2

Podlažná plocha – Domov dôchodcov                                            3220 m2

Podlažná plocha spolu                                                                    5018 m2

           

Kapacita – Domov dôchodcov

počet lôžok na 1.NP                                                             20

počet lôžok na 2.NP – 4.NP                                                  26

počet lôžok spolu                                                                 98

 

Návrh - Variant 2 – Domov dôchodcov a spoločenský dom s nájomnými kanceláriami

Zastavaná plocha spolu                                                                  1789 m2

Podlažná plocha spolu                                                                    4567 m2

 

Kapacita – Domov dôchodcov

počet lôžok na 1.NP                                                             25

počet lôžok na 2.NP – 3.NP                                                  29

počet lôžok na 4.NP                                                             14

počet lôžok spolu                                                                  97

 

V cene ponuky je zahrnutý právny servis (kúpnopredajné zmluvy,návrh na vklad do katastra nehnuteľností,overenie dokumentov,prehlásenie sietí).  

 


Ing. Gabriel Kováčik
  • Stav

    pôvodný stav

  • Úžitková plocha

    3305 m²

  • Rok výstavby

    1984

Ďaľšie nehnuteľnosti makléra

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.