Obchodné podmienky

XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. 

Realitnou kanceláriou XEMAR sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami.

Realitným maklérom sa rozumie osoba nezávisle podnikajúca v XEMAR realitná spoločnosť s.r.o., ktorá je zmluvne zaviazaná s XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a na základe zmluvy s ňou je oprávnená na užívanie systému XEMAR.

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. alebo niektorý z realitných maklérov poskytuje realitné služby.

Zmluva o poskytovaní realitných služieb

XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a ich realitní makléri poskytujú realitné služby len na základe písomnej zmluvy. Všetky garancie a výhody poskytované klientovi v rámci systému XEMAR sú podmienené uzavretím písomnej zmluvy.

Odmena

Za poskytovanie realitných služieb patrí XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a ich realitným maklérom odmena (provízia) uvedená v zmluve o poskytovaní realitných služieb. XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a jej realitní makléri sú povinní bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu riadny daňový doklad o vyúčtovaní odmeny (provízie).

Odmena zahŕňa províziu za sprostredkovanie predaja , prenájmu  nehnuteľnosti a zahŕňa minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli v konkrétnom prípade klientom využité.

Minimálny rozsah služieb (pri exkluzívnej/výhradnej zmluve)

  1. prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného,
  2. inzercia na web stránke www.xemar.sk  vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahrňujúcej umiestnenie plachty,
  3. zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami,
  4. uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu, zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, prípadne zmluvy o zmluve budúcej kúpnej/nájomnej a zmluvy kúpnej/nájomnej,
  5. príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o zmluve budúcej kúpnej/nájomnej, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad),
  6. odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

Stav nehnuteľnosti

XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

Reklamácie

Klient môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa Reklamačného poriadku XEMAR realitná spoločnosť s r. o. ktorého celé znenie je zverejnené na webových stránkach www.xemar.sk. Klient má právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb v XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. na e-mail: xemar@xemar.sk  alebo na tel. č.: 0915 870 350. XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. je povinná vždy sa riadiť Reklamačným poriadkom XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a akúkoľvek pripomienku či sťažnosť klienta bez odkladu vybaviť.

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.