Rady pre prenajímateľov

Výber realitného makléra

Nezávislé prieskumy ukazujú, že tí, ktorí využijú služby skúsených realitných maklérov, prenajmú svoju nehnuteľnosť za vyššiu cenu a v kratšej dobe ako tí, čo si ju predávajú sami.

Prehliadka nehnuteľnosti realitným maklérom

Prehliadka vašej nehnuteľnosti je podmienkou pre profesionálny servis. Pri stanovení reálnej výšky nájmu hráúlohu nielen nehnuteľnosť ako taká (vek, stav a vybavenie), ale aj okolia (občianska vybavenosť, dopravná obslužnosť) a aktuálna ponuka nehnuteľností na prenájom v danej lokalite.

Príprava Vašej nehnuteľnosti na prenájom

Ešte pred tým, než ponúknete svoju nehnuteľnosť na prenájom, je dôležité dôkladne ju pripraviť a čo najviac zvýšiť jej atraktivitu. Váš realitný maklér vám poradí dôležité tipy a odporučí, prípadne zaistíšpecialistu, ktorý sa o toto môže postarať za vás.

Uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy

Váš maklér vás starostlivo zoznámi s podmienkami spolupráce. Ak dôjde k dohode, uzavrite spolu s realitnou kanceláriou zastúpenou vaším realitným maklérom sprostredkovateľskú zmluvu. Tá zaisťuje serióznosť priebehu obchodnej transakcie, obsahuje dohodnuté podmienky a zakladá oprávnenie makléra nehnuteľnosť ponúkať a konať so záujemcami.

Spracovanie predajnej prezentácie vašej nehnuteľnosti

Váš maklér spracuje profesionálnu prezentáciu vašej nehnuteľnosti pre jej marketing a pre rokovania so záujemcami. Predajná prezentácia obsahuje všetky všeobecné, ale aj technické informácie o vašej nehnuteľnosti, fotodokumentáciu, pôdorysy a ďalšie prípadné dokumenty či informácie.

Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému

Do 24 hodín od podpísania zmluvy o zastúpení je vaša nehnuteľnosť vložená do interného systému XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. a následne potom exportovaná na všetky významné realitné servery.

Marketing nehnuteľnosti

Dôležitou súčasťou predajného plánu je na mieru zostavená inzercia vašej nehnuteľnosti. Čím menej typizovaná nehnuteľnosť, tým rozličnejšie môžu byť marketingové aktivity.

Prehliadky vašej nehnuteľnosti

Váš maklér dopredu vyberie len vhodných záujemcov o prehliadku nehnuteľnosti na základe ich kritérií a finančných možností. Tým šetrí váščas aj súkromie.

Nájomná zmluva

Váš maklér zaistí prípravu nájomnej zmluvy, ktorá ošetruje podmienky zmluvného vzťahu.

Odovzdanie nehnuteľnosti

Pri odovzdaní nehnuteľnosti pripraví váš maklér k podpisu preberací protokol, v ktorom sa okrem stavu nehnuteľnosti a prípadných nedostatkov vo vybaveníči príslušenstva vyznačia stavy meradiel energií (najmä teplej a studenej vody, elektiny, plynu).

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.