Reklamačný poriadok

XEMAR realitná spoločnosť s.r.o.  

 

Reklamačný poriadok

 


1. V prípade akejkoľvek sťažnosti je nutné podať sťažnosť v písomnej forme, aby sme sa ako spoločnosť mohli  písomne vyjadriť k danej problematike.


2. Písomná sťažnosť, alebo žiadosť klienta sa posiela na e-mail :  xemar@xemar.sk


3. V prípade, že nebola vaša sťažnosť spracovaná najneskôr do 7 dní a neobdržali ste písomnú odpoveď, kontaktujte nás telefonicky na 0915 870 350.


4. XEMAR realitná spoločnosť s.r.o. si vyhradzuje právo posúdiť, či klient koná v súlade s reklamačným poriadkom.

 Partneri

Komplexné riešenie stavieb

Hypotekárny špecialista

Veľkoobchodná spoločnosť