Predaj bytov v Banskej Bystrici

Predaj bytov sa spája s uzatvorením kúpno – predajnej zmluvy a prevodom vlastníckeho práva bytu na budúceho majiteľa. Pri týchto zmluvách odporúčame klientom aby si všímali:
- Popis a rozlohu bytu, pretože neskôr zistené skutočnosti by nemusel predávajúci akceptovať ako závady, rovnako ako aj technický stav bytu
- Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení
- Kúpnu cenu
- Úpravu práv k pozemku
- Správu domu ( správca by mal vyhlásiť, že predávajúci nemá voči fondu prevádzky bytov žiadne podlžnosti)
- Podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnostiPartneri

Komplexné riešenie stavieb

Hypotekárny špecialista

Veľkoobchodná spoločnosť